Information om försäkringar
 

 

Olycksfallsförsäkringar för gymnaster:

Basförsäkring gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådana aktiviteter.

Alla medlemmar i Träningscentret är försäkrade genom denna.

En förutsättning är naturligtvis att inbetalning av medlems- och deltagaravgift har gjorts.

En tränings/tävlingsförsäkring är obligatorisk för barn och ungdomar som från trampett utför mer än raka hopp samt i sin träning utför rotation kring tväraxeln, tex volt.

Träningscentret ansvarar för att alla gymnaster har den försäkran som behövs för träning och att tränare har den licens som behövs för att passa på de olika övningarna.

Ledare i Träningscentret har rätt att neka gymnasts träning om inbetalning ej gjorts i tid.

Vi ansvarar inte för gymnaster i hallen som ej är försäkrade enligt ovan.

Mer information om försäkringsvillkor finner du på www.pensum.se.


 

________________________________________________________________________________
WebDesign & Copyright ©
2010 Träningscentret - Trelleborg